Het gebruik van honden als therapeuten en leraren helpt bij het opsporen van blokkades en barriθres die anders onopgemerkt zouden blijven. Gevolg: een completere aanpak waarbij dieper liggende problemen worden aangepakt.

Daarnaast biedt het werken met honden nog andere voordelen:
•  Honden zijn vriendelijk en aaibaar. Hierdoor ontstaat een veilig klimaat waarin
   de medewerkers zich meer open stellen en meer in contact komen met zichzelf.
•  Honden hebben verzorging nodig. Dit activeert het verantwoordelijkheidsgevoel
    van de medewerkers en maakt dat de focus niet eenzijdig op hen zelf gericht is.
•  Honden hebben leiding nodig. Hierdoor ontdekken de medewerkers hun
    assertiviteit en leiderscapaciteiten.
•  Honden zijn loyaal en beoordelen of veroordelen niet. Hierdoor voelen de
 
  medewerkers zich eerder op hun gemak en ontstaat er vertrouwen.

Per medewerker wordt een op maat gemaakt programma ontworpen.
Naast theoretische kennis worden er oefeningen gedaan met de hond en kan de medewerker voor een bepaalde periode een eigen hond toegewezen krijgen waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor krijgt. Evaluatie van deze activiteiten geeft inzicht in eigen gedrag en gedrag van de hond.
Home
Doctor Dog
Doctor Dog
© Copyright 2012  •   ISIS  •  All rights Reserved
Website under construction
Home  •  Contact   •   Vind een professional                                                                                                                                              
Home
Contact
Organisatie  •   Log in  •   Disclaimer
Lees onze disclaimer