Stichting Doctor Dog investeert in een samenleving waarin hartelijkheid, tolerantie en openheid de basisbegrippen zijn. In een dergelijke samenleving worden vooral gelijkenissen in plaats van verschillen benadrukt.

In een wereld waar mensen uit meerdere culturen naast elkaar leven, is het noodzakelijk om het eigenbelang gelijk te stellen aan het algemeen belang.
Dat is meer dan alleen focussen op de eigen sociale groep.
We pleiten voor een samenleving waarin mensen samenleven in een hartelijke en positieve grondhouding. We maken gebruik van stabiele honden als rolmodellen en mentors, omdat zij deze hartelijke en positieve houding bezitten.

Tussen mensen en honden bestaan unieke vriendschappen.
Stichting Doctor Dog is van mening dat deze vriendschappen tussen ogenschijnlijk heel verschillende wezens, symbool kunnen staan voor de vriendschappen tussen verschillende religies en culturen.
In dit opzicht kunnen wij veel leren van de loyale en vriendelijke grondhouding van de hond
. Dat behoren we te stimuleren en te onderhouden.
Home
Doctor Dog
Doctor Dog
Copyright 2012    ISIS    All rights Reserved
Website under construction
Organisatie    Log in    Disclaimer
Home    Contact     Vind een professional                                                                                                                                              
Home
Contact
Lees onze disclaimer